Jak zvyšovat nájemné podle zákona.

By 16. 11. 2020 11 ledna, 2021 Pronájem, Pronájem nemovitosti
Jak zvyšovat nájemné podle zákona

Jen málo pronajímatelů pracuje efektivně se svými nemovitostmi. Většinou se jedná o pronajímatele, kteří mají pronájem jako hlavní příjem a neradi se zbytečně připravují o peníze. Ale proč to tak nedělají všichni? Připravil jsem pro Vás článek, co dělat při zvyšování nájemného a na co si dát pozor.

Zvyšování nájemného má vždy určitá pravidla, která není možné obejít.

Velký rozdíl je mezitím, jestli pronajímáte svou nemovitost na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud se Vás týká doba určitá, tak je zde poměrně jednoduchý proces, při kterém nájemníkovi/ům můžete navrhnout zvýšení nájemného na další období a pak záleží jen na nájemci, jestli nové nájemné bude akceptovat. Pokud ne, najdeme pro Vás takového, který výši nájemného bude respektovat.

Pokud jsou ale Vaše smlouvy na dobu neurčitou, tak se zde jedná o komplikovanější proces a je zde potřeba dodržet určitá pravidla. Ve většině smluv jsou podmínky pro navyšování nájemného často předem zakomponovány (podle jakých pravidel se bude nájem zvyšovat) a nebo může zvýšení nájemného iniciovat sám pronajímatel. V případě, že nájemce s návrhem o zvýšení nájemného nesouhlasí, pak výši nájemného určuje soud.

Online odhad tržní ceny nemovitosti

Asi nejznámější možností, pro zvyšování nájemného je inflace, která se ve smlouvě upravuje tzv. ,,inflační doložkou”. Inflační doložka umožňuje pronajímateli navýšit nájem o výši inflace – je ale nutné, aby v této doložce bylo uvedeno podle jaké konkrétní inflace se bude inflační doložka řídit a ke kterému datu (nejčastěji to bývá k 1.1 nebo k výročí nájemní smlouvy. Pozor! Inflace lze uplatňovat pouze 1x ročně.

Pronajímatel může navyšovat nájemné i proti vůli nájemníka, ale to pouze v případě, pokud pronajímatel provedl na nemovitosti takové stavební úpravy, kdy nájemníkovi zlepšil podmínky k bydlení a tedy i navýšil hodnotu nemovitosti. Nájemné, může být v tomto případě zvýšeno každoročně až o 10% z částky za tyto účelně vynaložené náklady.

Ať už pronajímatel měl jakýkoli důvod k navyšování nájemného, tak se musí celý proces řídit určitými pravidly. Asi to nejzákladnější je, že písemný návrh na zvýšení nájemného může podat pronajímatel nejdříve rok od posledního zvýšení nájemného a zvýšení nesmí během posledních tří let přesáhnout hranici 20%. Jedním z pravidel je i to, že nájem na nemovitosti nesmí překročit obvyklé nájemné v dané lokalitě.

V případě, že nájemce s navýšením nájemného souhlasí, začíná platit o navýšenou částku počátkem třetího kalendářního měsíce, po obdržení návrhu. Pokud však s navýšením nájemce nesouhlasí a nebo se ke zvýšení nájemného nevyjádří (do dvou měsíců od doručení), je možnost se obrátit na soud, který rozhodne o navýšení, ale max. do obvyklé výše v dané lokalitě, a to s účinností ke dni podání žaloby.

,,Nejpodstatnější je pro pronajímatele vybrat toho správného nájemníka a nastavit podmínky a nájem od samotného počátku.“

Pokud i Vy chcete pracovat se svou nemovitostí efektivně a nemít s ní žádné starosti, neváhejte se na mě obrátit. Veškeré moje služby jsou pro pronajímatele zcela zdarma. Tak proč toho nevyužít?

Zanechte komentář

Online odhad

 tržní ceny nemovitosti

Zdeněk Alinč | 775 448 133‬ | zdenek.alinc@hmct.cz

Uvažujete o prodeji nebo pronájmu Vaší nemovitost a nejste si jisti s učením ceny? 

 

Začněte tím správným krokem.

Spočítejte si nezávazně a ZDARMA tržní cenu Vaší nemovitosti.

 

5let     prodávám nemovitosti

200+   zobchodovaných