Category

Pronájem nemovitosti

Energie – přepsat na nájemce, nebo nepřepsat?

By | Pronájem, Pronájem nemovitosti

Přečtěte si další články k tématu: Zvyšování nájemného a co s neplatiči , Drobné opravy a mazlíčci v nemovitosti 

 

Jednou z důležitých věcí, při obsazování nájemníků do nemovitosti je mít vyřešenou otázku o energiích.

Pronajímatel má pouze dvě možnosti. První volbou je přepsat energie na nájemce a v nejhorším případě riskovat odmontování elektroměru, případně i plynoměru, pokud nájemník za komodity přestane platit. Pokud k této nepříjemné záležitosti dojde, tak Vás čeká pro zpětné přihlášení komunikace s vlastníkem sítí pro tyto komodity a následné čekání, což znemožňuje v daný čas byt pronajímat a tedy i značný finanční výpadek v některých případech i měsíc. Nemluvě o tom, že před novým zapojením plynoměru bude nemovitost vyžadovat návštěvu technika a revizi na plyn, což obnáší další finanční náklady a starosti.

Druhá varianta je nechat energie na majitele nemovitosti (pronajímatele) a nájemce bude hradit společně s nájmem i náklady na energie. Tato varianta je vhodná za předpokladu, že máte od nájemce složenou dostatečně velkou vratnou kauci, která pokryje případné nedoplatky za tyto komodity, protože vždy existuje riziko, že nájemce byt opustí, bez toho aby tento závazek dorovnal.

Není žádný 100% způsob, kdy by byl pronajímatel úplně uchráněn od těchto starostí. První možnost má výhodu v tom, že případné nedoplatky jdou vždy za nájemníkem. Druhá varianta je, že nehrozí odmontování elektroměru a plynoměru kvůli neplacení, ze strany nájemce.

Já osobně nejčastěji využívám a doporučuji variantu první. Tedy přepis elektřiny a plynu na nájemce. Je tu samozřejmě riziko neplacení závazků za tyto služby, ale i tak je to často menší finanční ztráta, než řešit nedoplatky za energie a pokud se s nájemcem nedohodnete, tak tyto nedoplatky jdou za jeho osobou, a ne za pronajímatelem.

Spočítejte si skutečnou výši nájmu pro Vaši nemovitost – nezávazně a ZDARMA.

bezradný muž

Zvyšování nájemného a co s neplatiči – jak to ve skutečnosti je?

By | Pronájem, Pronájem nemovitosti

Přečtěte si i další článek k tématu: Drobné opravy a mazlíčci v nemovitosti

Pro ty co měli tu ,,šťastnou“ ruku a vybrali si dobrého nájemníka, nebo nájemníky pro svoji nemovitost tak gratuluji. Skutečnost, se kterou se často setkávám je většinou odlišná a ne tak zářivá, jak si většina lidí mylně myslí.

Pronajímat nemovitost je stále složitější a nejenom kvůli ne tak úplně spravedlivém právním pravidlům ve vztahu pronajímatel-nájemce, ale i kvůli dnes už rozsáhlé sítě ,,nepoctivých“ nájemníků, kteří se stěhují z nemovitosti do nemovitosti, spoléhají na důvěřivost pronajímatelů a ti se tak velmi často spálí.

Málo který pronajímatel, který koupí, zdědí a nebo jinak způsobem získá nemovitost, která má sloužit k nájmům a výdělku dalších peněz si více prověřuje nového nájemníka. Většinou pronajímatel spěchá, aby byla nemovitost rychle obsazená a přinášela nějaký zisk. Samozřejmě tak to i často může být, ale i dost často se pronájem stává pro pronajímatele doslova noční můrou.

 

Zvyšování nájemného

Zvyšování nájemného má vždy určitá pravidla, která není možné obejít. Asi to nejzákladnější je, že písemný návrh na zvýšení nájemného může podat pronajímatel nejdříve rok od posledního zvýšení nájemného a zvýšení nesmí během posledních tří let přesáhnout hranici 20%.

Dále je možné navyšovat nájem díky inflaci a využít ve smlouvě ,,inflační doložku“ nájemné pak může být pravidelně navyšováno dle míry inflace, ale pouze 1x do roka (nejčastěji k 1.lednu a nebo výročí nájemní smlouvy).

,,Nejpodstatnější je pro pronajímatele vybrat toho správného nájemníka a nastavit podmínky a nájem od samotného počátku.“

 

Co s neplatícím nájemcem?

A co když nájemce dluží peníze za nájem? Právo je v tomto případě prakticky bezzubé. Pokud se nájemce rozhodne, že Vám nezaplatí a ani se nevystěhuje, dostáváte se do patové situace. Policie je jednoduše násilím vystěhovat nemůže a soudy jsou v tomto případě víc než pomalé.

Jedna z možností je v případě vzniku (prokazatelného dluhu) může pronajímatel využít zadržovacího práva– při které můžete zadržet movité věci nájemníka k zaplacení jeho pohledávek (TV,PC a další). Nájemník Vám, ale musí umožnit vstup do předmětu nájmu. Pronajímatel nesmí například vstoupit do bytu, když bude nájemce v práci. Zadržovací právo může pronajímatel vykonat za předpokladu, že mu je ze strany nájemce oznámeno, že dluh nehodlá uhradit (nejlépe písemnou formou). Zadržovací právo je jednou z extrémních možností, pro uhrazení dlužného nájemného, které nese i pro pronajímatele určitá rizika na nepříjemnosti.

Zajímavost: V případě zadržovacího práva se může stát, že zadržíte majetek někoho jiného (majetek, který se nachází v bytě) majetek družky, návštěvy atd… I tento majetek můžete použít k zadržení.

 

Samozřejmě se může i tato situace někdy stát. Pro své klienty řeším tuto situace já, tak aby nájemce byl co možná nejdříve z nemovitosti vystěhován a pronajímaná nemovitost zase svému majiteli co nejdříve přinášela požadovaný zisk.

Spočítejte si skutečnou výši nájmu pro Vaši nemovitost – nezávazně a ZDARMA.

nářadí - kladivo,šroubovák,kleště

Drobné opravy a mazlíčci v nemovitosti – jak to ve skutečnosti je?

By | Pronájem, Pronájem nemovitosti

Přečtěte si i další článek k tématu: Zvyšování nájemného a co s neplatiči?

Kdo hradí opravy v pronajímané nemovitosti? 

Velmi často se mě pronajímatelé ptají, jak to vlastně chodí s opravami v bytech, které pronajímají. Co mají za povinnost hradit oni a zda jsou opravy, které si má hradit sám jejich nájemce. Ve zkratce jsem Vám tu popsal, jak to ve skutečnosti je a jaké opravy by měl hradit pronajímatel a jaké jejich nájemník/ni.

Často si nájemníci myslí, že za opravy v pronajaté nemovitosti nic neplatí, opak je však pravdou. Nájemce má povinnost si běžné opravy malého charakteru hradit ze svého. Výše těchto drobných oprav je stanovena velikostí bytu a limitem 100kč/m2. Jedná se o opravy, které vznikají běžným používáním bytu např.: utržené splachovadlo na toaletě.

Jsou situace, kdy může být i větší oprava požadována po nájemníkovi – pokud nájemce, nebo někdo z domácnosti způsobil škodu úmyslně, nebo v případě toho, že něco zanedbal (netopil, nevětral – objevila se plíseň). V těchto případech by měl opravu řešit nájemník, protože svým konáním poškozuje věc pronajímatele.

Jakékoli větší opravy nese na bedrech vždy pronajímatel, který musí vše udržovat v dohodnutém stavu, tak aby to nájemníkovi mohlo řádně sloužit. Pronajímatel by také měl mít vždy nemovitost dobře pojištěnou. Od nájemce je možné požadovat, aby si pojistil své vnesené věci pro případ škody.

 

Mazlíčci 

A co mazlíčci, můžete je ve Vaší nemovitosti zakázat chovat a nebo ne? Co když si ho tam pořídí nájemník bez Vašeho souhlasu, máte právo ho v takovém případě vyhodit z nemovitosti?

Podle zákona má nájemce bytu na svého zvířecího druha nárok, není možné mu toto konání zakazovat v případě, že zvíře nenarušuje komfort ostatních obyvatel v domě (například neúnosným zápachem, není agresivní vůči ostatním obyvatelům domu atd…) Anebo se nejedná o zvíře, které se k chovu v takových prostorech nehodí.

Naprostá většina pronajímatelů si ve svých nemovitostech zvíře nepřeje. Mají obavy, že zvíře nemovitost a její vybavení poškodí a jedná se o atribut, který často i dobrého nájemce vyřadí z bližšího výběru. Každý pronajímatel má právo se rozhodnout, zda nájemce s mazlíčkem do nemovitosti vezme. Komplikovanější je to tehdy, když si nájemce zvíře pořídí mazlíčka až po nástupu do nájmu, vis. výše.

,,Pronajímatel má také zákonné právo na zvýšení nákladů na údržbu domu, který chov tohoto zvířete vyvolá.“

Online odhad

 tržní ceny nemovitosti

Zdeněk Alinč | 775 448 133‬ | zdenek.alinc@hmct.cz

Uvažujete o prodeji nemovitost a nejste si jisti s učením ceny? 

 

Začněte tím správným krokem.

Spočítejte si nezávazně a ZDARMA tržní cenu Vaší nemovitosti.

 

5let     prodávám nemovitosti

200+   zobchodovaných